การค้นหาในแนวกว้าง (Breadth-First Search)

การค้นหาในแนวกว้าง (Breadth-First Search)

การค้นหาแบบนี้จะค้นหาในเวอร์เทกซ์ในระดับเดียวกันก่อนดยเริ่มจากจุดเริ่มต้นแล้วไปค้นหายังเวอร์เทกซ์ข้างเคียงทั้งหมด ก่อนที่จะลงลึกไปยังเวอร์เทกซ์ข้างเคียงในระดับถัดไปต่อไป ค้นหาไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบหรือหากค้นหาจนทั่วทุกเวอร์เทกซ์แล้วไม่พบ ก็สามารถแจ้งผลให้ทราบได้

หากดูจากวิธีการค้นหาแล้ว พบว่ามีแนวทางคล้ายกับการค้นหาแบบลงลึกก่อน แต่จะต้องแก้ไขส่วนที่เก็บรายชื่อเวอร์เทกซ์ข้างเคียงจากสแตกมาเป็นคิว ทั้งนี้เพราะเราต้องค้นหาจากเวอร์เทกซ์ข้างเคียงที่เข้ามาอยู่ในรายชื่อของเวอร์เทกซ์ก่อน ซึ่งตรงกับลักษณะการทำงานแบบโครงสร้างคิวพอดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s