การท่องเข้าไปในกราฟ (Traversing a Graph)

การท่องเข้าไปในกราฟ (Traversing a Graph)

เช่นเดียวกับในกรณีของต้นไม้ (Tree) ที่มีการท่องเข้าไปเพื่อหาข้อมูลที่เก็บในโครงสร้างต้นไม้ เราก็มีการท่องเข้าไปในกราฟเพื่อหาข้อมูลที่เก็บในโครงสร้างกราฟเช่นกัน แต่จะต่างกันที่โครงสร้างต้านไม้ต้องเริ่มต้นท่องจากที่รูท (root) เสมอ แต่ในกราฟสามารถเริ่มจากเวอร์เทกซ์ใดก็ได้

การท่องเข้าไปในกราฟมี 2 รูปแบบ คือ

1. แบบการค้นหาในแนวลึก ( Depth – First Search)

2. แบบการค้นหาในแนวกว้าง ( Breadth – First Search)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s