กาแทนกราฟด้วยเมทริกซ์หรืออาร์เรย์สองมิติ

กาแทนกราฟด้วยเมทริกซ์หรืออาร์เรย์สองมิติ

(Implementation Of a Graph as a Matrix or Two – Dimensional Array)

ในคอมพิวเตอร์ เราสามารถสร้างกราฟด้วยเมทริกซ์ข้างเคียง (Adjacency Matrix) หรือ

เมทริกซ์ประชิด ซึ่งเป็นอาร์เรย์ 2 มิติ เพื่อใช้สำหรับเก็บค่าของเอดจ์

ตัวอย่าง การสร้างกราฟไม่มีทิศทางด้วยอาร์เรย์ 2 มิติ

จากกราฟข้างต้น  สามารถเก็บในเมทริกซ์ข้างเคียงหรืออาร์เรย์ได้ดังนี้

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s