อินดีกรีและเอาท์ดีกรี (Indegrees and Outdegrees)

อินดีกรีและเอาท์ดีกรี (Indegrees and Outdegrees)

จำนวนเอดจ์ที่ชี้ไปยังเวอร์เทกซ์ใดก็ได้ อินดีกรีของเวอร์เทกซ์นั้น ส่วนจำนวนเอดจ์ที่ออกจากเวอร์เทกซ์ใดก็คือ เอาท์ดีกรีของเวอร์เทกซ์นั้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s