เส้นทาง (Paths)

เส้นทาง (Paths)

เส้นทาง คือ ลำดับของเวอร์เทกซ์ตั้งแต่เวอร์เทกซ์เริ่มต้นไล่เรียงไปจนถึงเวอร์เทกซ์ที่ N

โดยต้องมีเอดจ์เชื่อมโยงเวอร์เทกซ์เหล่านี้เข้าด้วยกัน

เส้นทางจากเวอร์เทกซ์หนึ่งไปยังอีกเวอร์เทกซ์หนึ่งจะมีกลุ่มของเวอร์เทกซ์เชื่อมต่อกันอยู่

หมายความว่า ทุกเส้นทางจะต้องมีเอดจ์เชื่อมต่อจากเวอร์เทกซ์แรกผ่านเวอร์เทกซ์ต่อ ๆ มา ไปจนถึงเวอร์เทกซ์ที่ต้องการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s